Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 1 - 0917.366.976
Hotline 2 - 0909.442.811

SANYO - Điện máy Trần Mẫn - dailydienmay.vn

SANYO - Điện máy Trần Mẫn - dailydienmay.vn

SANYO - Điện máy Trần Mẫn - dailydienmay.vn

SANYO

MÁY GIẶT SANYO AQUA AQW-S70KT (H)

Giá: 3.520.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: giao hàng miễn phí

 • Khối lượng giặt: 7 kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 117 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
20%

3.520.000 VNĐ

4.400.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO AQUA AQW-S70KT (H)

MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750T (W)

Giá: 7.390.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 7.5 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trước
 • Lồng giặt: Lồng ngang
 • Tiêu thụ nước: 90 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
0%

7.390.000 VNĐ

8.800.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO AWD-Q750T (W)

MÁY GIẶT SANYO ASW-U105ZT(S)

Giá: 6.849.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 10.5 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 194 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
17%%

6.849.000 VNĐ

8.250.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-U105ZT(S)

MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ90ZT

Giá: 6.720.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 118 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
20%%

6.720.000 VNĐ

8.400.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-DQ90ZT

MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT

Giá: 6.149.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 8.5 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Tiêu thụ nước: 125 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
14%%

6.149.000 VNĐ

7.100.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-U850ZT

MÁY GIẶT SANYO ASW-U90NT

Giá: 5.822.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 140 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
15%%

5.822.000 VNĐ

6.850.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-U90NT

MÁY GIẶT SANYO ASW-U800Z1T

Giá: 5.800.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Tiêu thụ nước: 125 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
15%%

5.800.000 VNĐ

6.830.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-U800Z1T

MÁY GIẶT SANYO ASW-S90ZT

Giá: 5.499.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 9 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 125 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
15%%

5.499.000 VNĐ

6.490.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-S90ZT

MÁY GIẶT SANYO ASW-U700Z1T

Giá: 5.370.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 7 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng nghiêng
 • Tiêu thụ nước: 114 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
15%%

5.370.000 VNĐ

6.200.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-U700Z1T

MÁY GIẶT SANYO ASW-S85VT

Giá: 4.959.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 8.5 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 130 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
16%%

4.959.000 VNĐ

5.900.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-S85VT

MÁY GIẶT SANYO ASW-S80ZT(S)

Giá: 4.749.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: giao hàng +lắp đặt miễn phí

 • Khối lượng giặt: 8 Kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thụ nước: 130 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
18%

4.749.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-S80ZT(S)

MÁY GIẶT SANYO ASW-S70V1T

Giá: 4.099.000 đ

Bảo hành: 24 tháng

Tình trạng hàng:

Khuyến mãi: 0

 • Khối lượng giặt: 7kg
 • Loại máy giặt: Cửa trên
 • Lồng giặt: Lồng đứng
 • Tiêu thị nước: 117 lít
 • Bảo hành: 24 tháng
Hot
17%%

4.099.000 VNĐ

4.900.000 VNĐ

MÁY GIẶT SANYO ASW-S70V1T

ĐỐI TÁC
 • LG
 • ASUS
 • SANYO
 • TOSHIBA
 • HITACHI
 • đối tác 6
 • Đối tác 7
 • đối tác 8
 • Đối tác 9
 • đối tác 10
 • Đối tác 12

Chứng nhận

Banner
Facebook chat